Vytisknout

Truhlář

truhKód oboru: 33-56-H/01

Základní údaje: Výuka je bezplatná, vhodný pro chlapce

Délka přípravy: 3 roky

Forma studia: denní, s možností dojíždění nebo ubytování na domově mládeže

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost

Ukončení studia: studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu

Možnost dalšího studia: 2-letá nástavba s maturitoufotogalerie

Stravování a ubytování
-  je zajištěno přímo v objektu školy
-  ubytování hotelového typu ve třílůžkových pokojích s příslušenstvím
-  stravování ve školní jídelně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře

Profesní orientace
Absolvent učebního oboru:

- má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech
- vhodně uskladňuje materiály, polotovary, výrobky
- má základní vědomosti o technologii výroby
- je připraven pro individuální a seriovou výrobu
- umí zpracovávat materiály ze dřeva a ostatních hmot ve stavebně truhlářské výrobě
- umí vyrábět stavebně truhlářské výrobky
- umí osazovat stavebně truhlářské výrobky a provádět jejich povrchovou úpravu
- je schopen vyrobit jednoduchý a vestavěný nábytek a drobné doplňky

Škola má vlastní autoškolu, žáci mohou získat řidičská oprávnění na osobní automobil, traktor, nákladní automobil