Vytisknout

Zedník

zed

Kód oboru: 36-67-H/01

Žáci učebního oboru ZEDNÍK mohou získat od 1. ročníku při splnění určitých podmínek krajské stipendium ve výši 700,- Kč/měsíc. Stipendium dostanou žáci vždy po ukončení pololetí úhrnem, tzn. 3.500,- Kč.
Navíc mohou žáci získat prospěchové stipendium ve výši 1.000,- Kč za pololetí.

pks

PKS - KARIÉRA

Základní údaje: Výuka je bezplatná, vhodný pro chlapce

Délka přípravy: 3 roky

Forma studia: denní, s možností dojíždění nebo ubytování na domově mládeže.

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost

Ukončení studia: studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu,
možnost nástavbového studia a získání maturity v podnikání v technických povoláníchfotogalerie

Možnost dalšího studia: 2-letá nástavba s maturitou

Možnost uplatnění: vlastní stavební firma, u stavebních firem

Stravování a ubytování
-  je zajištěno přímo v objektu školy
-  ubytování hotelového typu ve třílůžkových pokojích s příslušenstvím
-  stravování ve školní jídelně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře

Profesní orientace
Absolvent učebního oboru:
- má základní vědomosti o stavebních materiálech
- vhodně uskladňuje materiály, polotovary, výrobky
- má základní vědomosti o technologii výroby
- je připraven pro individuální a seriovou výrobu
- získá znalosti a praxi v oblastech staveb a přestaveb budov, strojů a zařízení, klasických i nových stavebních materiálů
- získá znalosti z technologie i odborného kreslení. Praktická výuka probíhá v budově SOŠ a SOU v Novém Městě na Moravě a u stavebních firem našeho okresu
- po absolvování lze založit vlastní stavební firmu nebo pracovat u jiné stavební firmy.

Škola má vlastní autoškolu, žáci mohou získat řidičská oprávnění na osobní automobil, traktor, nákladní automobil

Odbornou praxi, která je placená, žáci vykonávají ve stavebních firmách