Vytisknout

Železničář

zelKód oboru: 37-52-H/01

Základní údaje: Výuka je bezplatná, vhodný pro chlapce i dívky

Délka přípravy: 3 roky

Forma studia: denní, s možností dojíždění nebo ubytování na domově mládeže.

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní a smyslová způsobilost pro práci u ČD potvrzená dorostovým lékařem

Ukončení studia: studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu

Možnost dalšího studia: 2-letá nástavba s maturitoufotogalerie

Charakteristika a průběh výuky:
Během studia získají žáci odborné znalosti a praxi v oblasti:
- železniční dopravy a přepravy
- železničního provozu

Teoretická výuka:
- probíhá 2 týdny v měsíci na SOŠ Nové Město na Moravě
- možnost získání řidičského průkazu na motocykl a osobní automobil ve vlastní autoškole

Praktická výuka :
- probíhá 2 týdny v měsíci ve střediskových železničních stanicích případně ve stanicích nejbližších místu bydliště žáka

Stravování a ubytování
-  je zajištěno přímo v objektu školy
-  ubytování hotelového typu ve třílůžkových pokojích s příslušenstvím
-  stravování ve školní jídelně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře

Zahraniční spolupráce
-  Program EU – Sokrates Comenius I – Německo, Velká Británie, Itálie, Lotyšsko
-  Zahraniční spolupráce workshopy s Německem a Lotyšskem

Možnost uplatnění:
-  u ČD – tranzitér, skladník vozových zásilek, operátor výpravčího, průvodčí osobní i nákladní přepravy, signalista, posunovač, skladník zavazadel,informátor
-  podrobné informace lze získat u učitelů odborné výchovy v uvedených železničních stanicích, nebo přímo na SOŠ Nové Město na Moravě

Škola má vlastní autoškolu, žáci mohou získat řidičská oprávnění na osobní automobil, traktor, nákladní automobi