Vytisknout

Ošetřovatel (ka)

TV spot, který natáčel televizní štáb Televize Vysočina v pondělí 9.12.2013, si můžete prohlédnout
zde

Kód oboru: 53-41-H/01osetrovatelky

Forma studia: denní, s možností dojíždění nebo ubytování na domově mládeže

Délka přípravy: 3 roky

Ukončení studia: studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu

Možnost dalšího studia: nástavbové studium přímo ve škole, ukončené maturitní zkouškou

Charakteristika a průběh výuky:
Žáci získají během studia odborné znalosti a praxi v oblasti ošetřovatelské péče, v oblasti rehabilitační a diagnostické péče.fotogalerie

Organizace studia:
- teoretická výuka bude organizována na SOŠ
- odborná praxe bude probíhat v zdravotnických zařízeních, LDN, hospici, domech s pečovatelskou službou apod.

Možnost uplatnění:
- ve zdravotnických a sociálních zařízeních
- v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech
- v domácí ošetřovatelské péči
- pro osoby se zdravotním postižením
- v zařízeních pro seniory a v hospicích

Absolvent je po ukončení studia schopen:
- poskytovat přímou péči a pomoc nemocným, postiženým, sociálně slabým osobám.
- umí komunikovat s klienty, organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stravování a ubytování:
-  je zajištěno přímo v objektu školy
-  ubytování hotelového typu ve třílůžkových pokojích s příslušenstvím
-  stravování ve školní jídelně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře