Informace dle 106/1999 sb.

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Zřizovací listina (pdf)

Organizační struktura- vedení, pedagog. pracovníci (učitelé, učitelé odborného výcviku, vychovatelé), nepedagogičtí pracovníci (provoz školy, kanceláře)

Kontaktní spojení

Úřední hodiny: Po – Pá od 7:00 do 15:30

www.sos-nmor.cz

Číslo účtu: 11836751/0100

IČO 67009425

DIČ CZ67009425

Rozpočet (pdf)

Žádosti o informace- příjem žádosti a dalších podání – opravné prostředky

Formuláře ke stažení

Popisy postupů- návody pro řešení životních situací (bude přidáno)

Předpisy

Poskytování informací - úhrady- sazebník

Výroční zpráva o činnosti Střední odborné školy Nové Město na Moravě v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015