Edookit přihlášení

Dne 20. 6. 2018 v 13:00 se budou konat v budově SOŠ Nové Město na Moravě, Bělisko 295, zkoušky z myslivosti, na základě pověření Mze č. 16/2003 ze dne 23. 7. 2003, čj. 20403/2003 – 7230.

Přijímací řízení

Směrnice ředitele pro přijímací řízení 2017/18

Přijímací řízení na maturitní obory letos probíhá na všech školách pomocí jednotných přijímacích zkoušek. Přihlášky je třeba, letos nově, podat do 1.3.2017. Testy jednotných přijímacích zkoušek proběhnou ve dnech 12. a 19.4. 2017. Uchazeči obdrží pozvánky. Na naší škole přijímací zkoušky tvoří 80% bodů. Ostatní mohou žáci získat za vysvědčení z 8. a 9. třídy, u nástavby z vysvědčení učebního oboru. Vlastní přijímací řízení proběhne dne 24.4.2017 kdy budou vyhlášeni přijatí žáci.

Upozornění:
Jsou vydány nové formuláře pro přihlášení na střední školu (viz přiložené dokumenty). Uchazeč do přihlášky zapisuje 2 školy, na které se chce přihlásit. Jako první v pořadí zapisuje školu, na které chce konat přijímací zkoušky. Přihlášku vyplní uchazeč 2x a zašle na obě školy, na které se hlásí. V případě nepřijetí na 1. školu bude hodnocení z přijímacích zkoušek zasláno na druhou školu, kde může být uchazeč přijat.

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotného testu přijímacího řízení {phocadownload view=file|id=10|text=Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotného testu přijímacího řízení |target=s}

 

{phocadownload view=file|id=13|text=Přihláška ke studiu - denní studium|target=s}
{phocadownload view=file|id=12|text=Přihláška ke studiu - denní nástavba|target=s}
{phocadownload view=file|id=11|text= Přihláška ke studiu - dálkové studium|target=s}

{phocadownload view=file|id=15|text=Přijímací zkoušky - Ukázkový test český jazyk|target=s}
{phocadownload view=file|id=16|text=Přijímací zkoušky - Ukázkový test matematika|target=s}

 

Nové Město na Moravě 14. 10. 2014

Mgr. Ivo Teplý
Ředitel SOŠ Nové Město na Moravě

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotného testu
Přijímací zkoušky - Ukázkový test český jazyk
Přijímací zkoušky - Ukázkový test matematika
Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018
 
 
Powered by Phoca Download

Vize školy

R - respekt – vzájemný respekt mezi zaměstnanci a žáky
E - energie – motivace žáků i zaměstnanců k rozvoji školy
S - spolupráce – s firmami, ZŠ, akce pro Zdislavu
P - porozumění – sociální inteligence, snaha o snížení sociálně patologických jevů
E - estetika - zlepšení vzhledu školy
K - komunikace – řešení problémů: vedení školy – zaměstnanci – rodiče - žáci
T - tolerance –snaha o sblížení názorů mezi zaměstnanci a žáky školy

Facebook školy

Free Joomla! template by L.THEME