Nahoru

Přijímací řízení

Přijímací řízení na maturitní obory letos probíhá na všech školách pomocí jednotných přijímacích zkoušek. Přihlášky je třeba, letos nově, podat do 1.3.2017. Testy jednotných přijímacích zkoušek proběhnou ve dnech 12. a 19.4. 2017. Uchazeči obdrží pozvánky. Na naší škole přijímací zkoušky tvoří 80% bodů. Ostatní mohou žáci získat za vysvědčení z 8. a 9. třídy, u nástavby z vysvědčení učebního oboru. Vlastní přijímací řízení proběhne dne 24.4.2017 kdy budou vyhlášeni přijatí žáci.

Upozornění:
Jsou vydány nové formuláře pro přihlášení na střední školu (viz přiložené dokumenty). Uchazeč do přihlášky zapisuje 2 školy, na které se chce přihlásit. Jako první v pořadí zapisuje školu, na které chce konat přijímací zkoušky. Přihlášku vyplní uchazeč 2x a zašle na obě školy, na které se hlásí. V případě nepřijetí na 1. školu bude hodnocení z přijímacích zkoušek zasláno na druhou školu, kde může být uchazeč přijat.

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotného testu přijímacího řízení - zde (pdf)

Přihláška ke studiu - denní studium - zde (formát xls - excel)
Přihláška ke studiu - denní nástavba (2 roky) - zde (formát xls - excel)
Přihláška ke studiu - dálkové studium (3 roky) - zde (formát xls - excel)

Ukázkový test český jazyk - zde (pdf)
Ukázkový test matematika - zde (pdf)

 

Nové Město na Moravě 14. 10. 2014

Mgr. Ivo Teplý
Ředitel SOŠ Nové Město na Moravě

 
 
Powered by Phoca Download