Výuka v období nouzového stavu

Z nařízení KHS se mění výuka v příštích dvou týdnech.

Teoretická výuka bude probíhat ve všech oborech distanční formou na systému GOOGLE - učebna, Meet.

Odborný výcvik oborů, které jsou v Petrovicích, bude probíhat dle současného rozvrhu.

Žáci, kteří jsou u firem, zjistí zda firma přistoupí na jejich odborný výcvik a budou konat OV dále dle smlouvy při dodržení hygienických pravidel firmy. Pokud nebudou moci žáci u firmy pracovat dostaví se na odborný výcvik do Petrovic. Ubytovaní žáci na OV budou na domově mládeže v Petrovicích, kde jim bude zajištěna strava.

Zrušen je odborný výcvik oboru Ošetřovatel/ka.Výuka bude probíhat distanční formou.

Obor Železničář vykonává OV dle domluvy s Mgr. Merunkovou.

Většina výuky bude probíhat formou samostatné práce, kterou mohou žáci vykonávat podle jejich časových možností. Upozorňuji, že žáci jsou, dle zákona, povinni účastnit se distanční výuky dle rozhodnutí učitele. Převážná část bude probíhat v dopoledních hodinách. Učitel může v určitých hodinách požadovat přítomnost žáka na GOOGLE - MEET.

Pin It

Vize školy

R - respekt – vzájemný respekt mezi zaměstnanci a žáky
E - energie – motivace žáků i zaměstnanců k rozvoji školy
S - spolupráce – s firmami, ZŠ, akce pro Zdislavu
P - porozumění – sociální inteligence, snaha o snížení sociálně patologických jevů
E - estetika - zlepšení vzhledu školy
K - komunikace – řešení problémů: vedení školy – zaměstnanci – rodiče - žáci
T - tolerance –snaha o sblížení názorů mezi zaměstnanci a žáky školy

Facebook školy

Free Joomla! template by L.THEME