Obory vyučované na naší škole

Logistika v dopravě

Provoz a ekonomika dopravy (uvést na přihlášku)

STUDIJNÍ MATURITNÍ OBOR
Kód oboru: 37-41-M/01

nový ŠVP zaměřený na přípravu odborníků v dopravě
spolupráce s podniky Zdar a.s. Žďár nad Sázavou a České dráhy a.s.
Při uzavření smlouvy s ČD možnost stipendia, stravování a doprava zdarma

Podmínky přijetí
•  úspěšné ukončení ZŠ
•  přijímací zkouška je povinna pro všechny - český jazyk, matematika

Charakteristika a průběh výuky:
•  výuka je bezplatná
•  absolvent oboru je po ukončení studia schopen samostatného zabezpečování odborných správních a ekonomických agend v oblasti logistiky a jejich využití v různých odvětvích dopravy a telekomunikací a podnikové logistiky
•  obor je vhodný pro chlapce i pro dívky
• během studia získají žáci odborné znalosti a praxi v oblasti dopravy a přepravy
•  obsluha PC a psaní na stroji
•  ekonomika a účetnictví
•  dva cizí jazyky
•  právní znalosti
•  aplikovaná psychologie ( jednání se zákazníky)


Teoretická výuka:
•  probíhá na SOŠ Nové Město na Moravě
•  možnost získání řidičského průkazu na motocykl a osobní automobil ve vlastní autoškole
•  informace o průběhu studia a absence pro rodiče i žáky na internetu


Praktická výuka

•  je prováděna ve druhém a třetím ročníku a je zakončena písemnou prací na vybrané téma => obhajoba

Stravování a ubytování
•  je zajištěno přímo v objektu školy
•  ubytování hotelového typu ve třílůžkových pokojích s příslušenstvím – poplatek činí 900,-Kč za měsíc
•  stravování ve školní jídelně – snídaně, svačina, oběd(výběr ze 2 jídel), svačina, večeře – poplatek 72,-Kč, obědy pro dojíždějící 

Zahraniční spolupráce
•  Program EU – Sokrates Comenius I – Německo, Velká Británie, Itálie, Lotyšsko
•  Projekt Leonardo Euroworkshop zaměřený na dopravu

•  projekt ESF – ve spolupráci s ČD – stáže studentů na ČD a v Bruselu

Ukončení studia
•  studium je ukončeno maturitní zkouškou

Možnost uplatnění:
•  u podniků zabývajících se dovozem a vývozem
•  v oblasti cestovního ruchu
•  u podniků zabývajících se různými druhy přeprav
•  u Českých drah a.s.
•  podniková logistika

Teoretická výuka, odborná pracoviště, jídelna, domov mládeže, tělocvična, fitcentrum, hřiště s umělou trávou – vše v objektu školy

 

Pin It

Vize školy

R - respekt – vzájemný respekt mezi zaměstnanci a žáky
E - energie – motivace žáků i zaměstnanců k rozvoji školy
S - spolupráce – s firmami, ZŠ, akce pro Zdislavu
P - porozumění – sociální inteligence, snaha o snížení sociálně patologických jevů
E - estetika - zlepšení vzhledu školy
K - komunikace – řešení problémů: vedení školy – zaměstnanci – rodiče - žáci
T - tolerance –snaha o sblížení názorů mezi zaměstnanci a žáky školy

Facebook školy

Free Joomla! template by L.THEME