Obory vyučované na naší škole

Ošetřovatel/ka

UČEBNÍ OBOR

Kód oboru: 53-41-H/01

TV spot, který natáčel televizní štáb Televize Vysočina v pondělí 9.12.2013, si můžete prohlédnout
zde

Forma studia: denní, s možností dojíždění nebo ubytování na domově mládeže

Délka přípravy: 3 roky

Ukončení studia: studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu

Možnost dalšího studia: nástavbové studium přímo ve škole, ukončené maturitní zkouškou

Charakteristika a průběh výuky:
Žáci získají během studia odborné znalosti a praxi v oblasti ošetřovatelské péče, v oblasti rehabilitační a diagnostické péče.

Organizace studia:
- teoretická výuka bude organizována na SOŠ
- odborná praxe bude probíhat v zdravotnických zařízeních, LDN, hospici, domech s pečovatelskou službou apod.

Možnost uplatnění:
- ve zdravotnických a sociálních zařízeních
- v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech
- v domácí ošetřovatelské péči
- pro osoby se zdravotním postižením
- v zařízeních pro seniory a v hospicích

Absolvent je po ukončení studia schopen:
- poskytovat přímou péči a pomoc nemocným, postiženým, sociálně slabým osobám.
- umí komunikovat s klienty, organizovat si práci, dodržovat pracovní postupy a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stravování a ubytování:
-  je zajištěno přímo v objektu školy
-  ubytování hotelového typu ve třílůžkových pokojích s příslušenstvím
-  stravování ve školní jídelně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře

Pin It

Vize školy

R - respekt – vzájemný respekt mezi zaměstnanci a žáky
E - energie – motivace žáků i zaměstnanců k rozvoji školy
S - spolupráce – s firmami, ZŠ, akce pro Zdislavu
P - porozumění – sociální inteligence, snaha o snížení sociálně patologických jevů
E - estetika - zlepšení vzhledu školy
K - komunikace – řešení problémů: vedení školy – zaměstnanci – rodiče - žáci
T - tolerance –snaha o sblížení názorů mezi zaměstnanci a žáky školy

Facebook školy

Free Joomla! template by L.THEME