Obory vyučované na naší škole

Zedník

UČEBNÍ OBOR

Kód oboru: 36-67-H/01

Žáci učebního oboru ZEDNÍK mohou získat od 1. ročníku při splnění určitých podmínek krajské stipendium ve výši 700,- Kč/měsíc. Stipendium dostanou žáci vždy po ukončení pololetí úhrnem, tzn. 3.500,- Kč.
Navíc mohou žáci získat prospěchové stipendium ve výši 1.000,- Kč za pololetí.

pks

PKS - KARIÉRA

Základní údaje: Výuka je bezplatná, vhodný pro chlapce

Délka přípravy: 3 roky

Forma studia: denní, s možností dojíždění nebo ubytování na domově mládeže.

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost

Ukončení studia: studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu,
možnost nástavbového studia a získání maturity v podnikání v technických povoláních

Možnost dalšího studia: 2-letá nástavba s maturitou

Možnost uplatnění: vlastní stavební firma, u stavebních firem

Stravování a ubytování
-  je zajištěno přímo v objektu školy
-  ubytování hotelového typu ve třílůžkových pokojích s příslušenstvím
-  stravování ve školní jídelně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře

Profesní orientace
Absolvent učebního oboru:
- má základní vědomosti o stavebních materiálech
- vhodně uskladňuje materiály, polotovary, výrobky
- má základní vědomosti o technologii výroby
- je připraven pro individuální a seriovou výrobu
- získá znalosti a praxi v oblastech staveb a přestaveb budov, strojů a zařízení, klasických i nových stavebních materiálů
- získá znalosti z technologie i odborného kreslení. Praktická výuka probíhá v budově SOŠ a SOU v Novém Městě na Moravě a u stavebních firem našeho okresu
- po absolvování lze založit vlastní stavební firmu nebo pracovat u jiné stavební firmy.

Škola má vlastní autoškolu, žáci mohou získat řidičská oprávnění na osobní automobil, traktor, nákladní automobil

Odbornou praxi, která je placená, žáci vykonávají ve stavebních firmách

 

Pin It

Vize školy

R - respekt – vzájemný respekt mezi zaměstnanci a žáky
E - energie – motivace žáků i zaměstnanců k rozvoji školy
S - spolupráce – s firmami, ZŠ, akce pro Zdislavu
P - porozumění – sociální inteligence, snaha o snížení sociálně patologických jevů
E - estetika - zlepšení vzhledu školy
K - komunikace – řešení problémů: vedení školy – zaměstnanci – rodiče - žáci
T - tolerance –snaha o sblížení názorů mezi zaměstnanci a žáky školy

Facebook školy

Free Joomla! template by L.THEME