Edookit přihlášení

Dny otevřených dveří
čt 22.11.2018 8:00-16:00
so 1.12.2018 8:00-12:00
čt 10.1.2019 8:00-16:00

Obory vyučované na naší škole

Zedník

UČEBNÍ OBOR

Kód oboru: 36-67-H/01

Žáci učebního oboru ZEDNÍK mohou získat od 1. ročníku při splnění určitých podmínek krajské stipendium ve výši 700,- Kč/měsíc. Stipendium dostanou žáci vždy po ukončení pololetí úhrnem, tzn. 3.500,- Kč.
Navíc mohou žáci získat prospěchové stipendium ve výši 1.000,- Kč za pololetí.

pks

PKS - KARIÉRA

Základní údaje: Výuka je bezplatná, vhodný pro chlapce

Délka přípravy: 3 roky

Forma studia: denní, s možností dojíždění nebo ubytování na domově mládeže.

Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ, zdravotní způsobilost

Ukončení studia: studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu,
možnost nástavbového studia a získání maturity v podnikání v technických povoláních

Možnost dalšího studia: 2-letá nástavba s maturitou

Možnost uplatnění: vlastní stavební firma, u stavebních firem

Stravování a ubytování
-  je zajištěno přímo v objektu školy
-  ubytování hotelového typu ve třílůžkových pokojích s příslušenstvím
-  stravování ve školní jídelně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře

Profesní orientace
Absolvent učebního oboru:
- má základní vědomosti o stavebních materiálech
- vhodně uskladňuje materiály, polotovary, výrobky
- má základní vědomosti o technologii výroby
- je připraven pro individuální a seriovou výrobu
- získá znalosti a praxi v oblastech staveb a přestaveb budov, strojů a zařízení, klasických i nových stavebních materiálů
- získá znalosti z technologie i odborného kreslení. Praktická výuka probíhá v budově SOŠ a SOU v Novém Městě na Moravě a u stavebních firem našeho okresu
- po absolvování lze založit vlastní stavební firmu nebo pracovat u jiné stavební firmy.

Škola má vlastní autoškolu, žáci mohou získat řidičská oprávnění na osobní automobil, traktor, nákladní automobil

Odbornou praxi, která je placená, žáci vykonávají ve stavebních firmách

 

Vize školy

R - respekt – vzájemný respekt mezi zaměstnanci a žáky
E - energie – motivace žáků i zaměstnanců k rozvoji školy
S - spolupráce – s firmami, ZŠ, akce pro Zdislavu
P - porozumění – sociální inteligence, snaha o snížení sociálně patologických jevů
E - estetika - zlepšení vzhledu školy
K - komunikace – řešení problémů: vedení školy – zaměstnanci – rodiče - žáci
T - tolerance –snaha o sblížení názorů mezi zaměstnanci a žáky školy

Facebook školy

Free Joomla! template by L.THEME