Obory vyučované na naší škole

Podnikání - 2 leté denní

NÁSTAVBOVÝ MATURITNÍ OBOR 2letý denní

Kód oboru: 64-41-L/51

Podmínky přijetí:
•  Uchazeč musí mít vystudován tříletý obor zakončený výučním listem.

Průběh studia:
•  Studium je zaměřeno na přípravu studentů pro zvládnutí ekonomických problémů v podnikání v oboru ve kterém byli vyučeni.
•  Studium je dvouleté
•  Studium je bezplatné
•  Cizí jazyk – výběr AJ, NJ

Profil absolventa
•   Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit
•  V průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu, marketingu a psychologie na konkrétní situace podniku.

Možnost uplatnění absolventa
•  Absolvent studijního oboru je po všeobecné stránce středoškolsky vzdělaný člověk
•  Je připraven pro vykonávání středních technicko hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických funkcí v oblasti oboru, ve kterém byl vyučen
•  Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem studijního oboru, přičemž se studenti mohou uplatnit jak ve specifickém druhu činnosti ve kterém byli vyučení i v technicko administrativních činnostech potřebných při řízení malé a střední firmy.

Stravování a ubytování :
• je zajištěno přímo v objektu školy
• ubytování hotelového typu ve třílůžkových pokojích s příslušenstvím
• stravování ve školní jídelně – snídaně, svačina, oběd,svačina, večeře (oběd možnost 2 jídel)

Ukončení studia:
• studium je ukončeno maturitní zkouškou

Teoretická výuka, odborná pracoviště, jídelna, domov mládeže, tělocvična, fitcentrum, hřiště s umělou trávou – vše v objektu školy

 

Pin It

Vize školy

R - respekt – vzájemný respekt mezi zaměstnanci a žáky
E - energie – motivace žáků i zaměstnanců k rozvoji školy
S - spolupráce – s firmami, ZŠ, akce pro Zdislavu
P - porozumění – sociální inteligence, snaha o snížení sociálně patologických jevů
E - estetika - zlepšení vzhledu školy
K - komunikace – řešení problémů: vedení školy – zaměstnanci – rodiče - žáci
T - tolerance –snaha o sblížení názorů mezi zaměstnanci a žáky školy

Facebook školy

Free Joomla! template by L.THEME