Obory vyučované na naší škole

Podnikání - 3 leté dálkové

NÁSTAVBOVÝ MATURITNÍ OBOR 3letý dálkový

Kód oboru: 64-41-L/51

(dálkové studium)

Podmínky přijetí:
• Uchazeč musí mít vystudován tříletý obor zakončený výučním listem.
• Uchazeč musí podat přihlášku (lze vyzvednout na sekretariátu školy)+ kopii výučního listu do 15.3. předchozího školního roku
• Uchazeč nekoná přijímací zkoušku

Průběh studia:
• Studium je zaměřeno na přípravu studentů pro zvládnutí ekonomických problémů v podnikání v oboru ve kterém byli vyučeni.
• Studium je tříleté a probíhá vždy jeden den v týdnu od 13:30 5 vyučovacích hodin.
• Student koná každé pololetí zkoušku ze všech předmětů viz (druhá strana) a na závěr maturitní zkoušku. (společná část – ČJ,Cizí jazyk, volitelné – M,INT, ZSV profilová část - odborný předmět, volitelný předmět, závěrečná práce).
• Studium je bezplatné
• Cizí jazyk – výběr AJ, NJ, RJ

Profil absolventa
• Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit
• V průběhu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu, marketingu a psychologie na konkrétní situace podniku.

Možnost uplatnění absolventa
• Absolvent studijního oboru je po všeobecné stránce středoškolsky vzdělaný člověk
• Je připraven pro vykonávání středních technicko hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických funkcí v oblasti oboru, ve kterém byl vyučen
• Šířka uplatnění absolventů je dána značným rozsahem studijního oboru, přičemž se studenti mohou uplatnit jak ve specifickém druhu činnosti ve kterém byli vyučení i v technicko administrativních činnostech potřebných při řízení malé a střední firmy.

 

 

Pin It

Vize školy

R - respekt – vzájemný respekt mezi zaměstnanci a žáky
E - energie – motivace žáků i zaměstnanců k rozvoji školy
S - spolupráce – s firmami, ZŠ, akce pro Zdislavu
P - porozumění – sociální inteligence, snaha o snížení sociálně patologických jevů
E - estetika - zlepšení vzhledu školy
K - komunikace – řešení problémů: vedení školy – zaměstnanci – rodiče - žáci
T - tolerance –snaha o sblížení názorů mezi zaměstnanci a žáky školy

Facebook školy

Free Joomla! template by L.THEME