Propagační video školy

Modernizace technologie truhlářské a tesařské dílny

Projekt "Modernizace technologie truhlářské a tesařské dílny" začal v roce 2016 snahou o získání projektu IROP z  Ministerstva Místního rozvoje. Podíl úhrady celé investice je 85% IROP, 5% státní rozpočet ČR a 10% z vlastních zdrojů. Výše investice 3.172.213 Kč. Z této částky měl být nakoupen investiční majetek v podobě CNC stroje, olepovačky, egalizační brusky, odsávání, briketovací lis, kompletní vybavení nové PC učebny, posílení WIFI připojení a nakonec parkové úpravy v objektu Petrovice. V průběhu získávání projektu a pak i následně realizací, došlo k několika neočekávaným situacím, které vyústili v nákupu pouze některých nejdůležitějších investičních položek. Celková výše investice nyní je 2.975.891 včetně DPH. 
Velké poděkování patří všem, kteří se jakkoli pozitivně podíleli  průběhu celého projektu. Nejprve bych chtěl poděkovat všem, jejichž práce, snaha a um byla vynaložena nad rámec jejich povinností a finančního ohodnocení.
Ale také chci poděkovat těm, kteří svoji práci vzali a berou odpovědně, dokázali splnit vše dohodnuté a uměli řešit kritické okamžiky s chladnou hlavou a záměrem celé dílo zdárně dokončit. 
Zúčastněni projektu jako firmy nebo společnosti:
 
Regiozona s.r.o.
Projektová kancelář kraje Vysočina
Stavební odbor města Nové Město na Moravě
Hygiena kraje Vysočina
Požární ochrana 
Životní prostředí
Památkový ústav
Pilart s.r.o.
Komstav Profi s. r.o.
Projekční kancelář Karel Táborký
Zahradnictví Jaroslav Jirčík
Elektromontáže Krejčí
Tekma 
Epimex
Felder
Aword
 
Jako jednotlivci:
Milada Ondráčková, Iva Lorencová, Helena Štolfová, Milan Sedláček, Ladislav Sláma, Zdeněk Pelzer, Milan Muller.
 
Všem děkuje Milan Suchý vedoucí projektu
Pin It

Vize školy

R - respekt – vzájemný respekt mezi zaměstnanci a žáky
E - energie – motivace žáků i zaměstnanců k rozvoji školy
S - spolupráce – s firmami, ZŠ, akce pro Zdislavu
P - porozumění – sociální inteligence, snaha o snížení sociálně patologických jevů
E - estetika - zlepšení vzhledu školy
K - komunikace – řešení problémů: vedení školy – zaměstnanci – rodiče - žáci
T - tolerance –snaha o sblížení názorů mezi zaměstnanci a žáky školy

Facebook školy

Free Joomla! template by L.THEME